Ungvári Zrínyi Imre

Filozófiai szakíró, egyetemi docens

Ungvari Zrinyi Imre

Középiskoláit Marosvásárhelyen, az Unirea és a Papiu Ilarian líceumokban végezte (érettségi: 1979); a BBTE-n 1985-ben filozófia–történelem szakon szerzett egyetemi diplomát, ugyanott doktorált értékfilozófiából 1999-ben.

1996 óta a BBTE Szisztematikus Filozófia Tanszékén (ma: Magyar Filozófiai Intézet) adjunktusként, 2007 óta docensként etikát és antropológiát ad elő.

A Magyar Filozófiai Társaság tagja (1999-től), az MTA köztestületének tagja (2002-től), az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja (2009).

Kutatási területei: általános és alkalmazott etika, társadalomfilozófia, kultúrfilozófia, magyar filozófia történet

Kötetei:

Változó értelemben. Közelítések a filozófiához (esszék, Kolozsvár, 1998. Ariadné Könyvek)

Öntételezés és értéktudat. Böhm Ká­roly filozófiája (monográfia, Kolozsvár–Szeged, 2002. A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai)

Dialógus. Interpretáció. Interakció. Közelítések a kultúra kommunikatív értelmezéséhez (tanulmányok, Marosvásárhely, 2005)

Bevezetés az etikába (egyetemi tankönyv, Bukarest, 2006)

Alkalmazott etikai alapfogalmak. Bioetika. Gazdaságetika. Közszolgálati etika. Médiaetika (egyetemi tankönyv, Kolozsvár, 2007)

Morálfilozófia; Egyetemi Műhely–Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2008

Életünk formaelvei. Erkölcs a gondolkodásban és a mindennapokban; Egyetemi Műhely–Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2014 (Tanulmányok. Bolyai Társaság)


Jelölt csodák