Értékelés

Fontosnak tartjuk, hogy amellett, hogy bemutatjuk Erdély értékeit és látványosságait, arra is ösztönözzük az itt élő vagy ide utazó közösséget, hogy figyeljen és vigyázzon ezekre az értékekre. Ezért hoztuk létre az értékelési rendszerünket, amely által az utazó vagy az itt élő jelezheti, hogy milyen állapotban van az illető csoda. Ugyanakkor felkértünk három rendkívül fontos szakmai szervezetet, hogy nevével hitelesítse ezt az értékelési rendszert.

Minden az oldalunkon megtalálható értéket négy nagy csoportra osztottunk: "Természet", "Állatvilág", "Építészet", "Hagyományok-szokások-történelem". 

Mind a négy kategóriához hozzákötöttünk néhány releváns szempontot, amely alapján értékelhető az adott csoportba tartozó erdélyi érték. Ezek a szempontok alapján kérünk minden kedves látogatót, hogy saját belátása szerint értékelje a csodákat egy 1-től 5-ig terjedő skálán, hogy ne csak a szépségét lássuk természeti, épített örökségünknek, hagyományainknak és a minket körülvevő állatvilágnak, hanem sebezhetőségeit is. Ugyanakkor ezáltal próbáljuk felhívni a közösségek, vezetők, szakértők, szervezetek, stb. figyelmét arra, hogy érdemes odafigyelni ezekre az értékekre, és jobban vigyázni rájuk.

Köszönjük, hogy segítesz!

Ne csak csodáljuk, óvjuk is Erdély csodáit.

A szervezetek, melyek nevüket adták az értékelési rendszerhez:


WWF (Természet, Állatok)

A WWF-et 1961-ben alapította a kor néhány kiemelkedő természetvédelmi szakembere, köztük Luc Hoffman, svájci zoológus, vagy Sir Peter Scott, a híres brit sarkkutató fia. A tudósok felismerték, hogy az orvvadászat és az élőhelyek csökkenése miatt egyes fajok egyedszáma rohamosan csökken, és ha ezen nem változtatunk, bolygónk biológiai sokfélesége évről évre csökkenni fog. Az egyik ilyen faj, amelynek megmentéséért létrehozták a szervezetet a Kínában őshonos óriáspanda volt, így a szervezet emblémaállatának is a fekete fehér óriást választották. Így született meg a ma már világszerte ismert és szeretett pandás logó első változata.


Kallós Zoltán Alapítvány (Hagyományok-szokások-történelem)

A Kallós Zoltán Alapítványt 1992-ben hozta létre Kallós Zoltán néprajzkutató. Céljának megfelelően oktatási, szociális, kulturális téren fejti ki tevékenységeit. Kallós Zoltán néprajzi gyűjteményét gondozza, nyári kézműves, népzene- és néptánctáborokat szervez különböző korosztályú, társadalmi kategóriájú csoportoknak. Szakképzést, továbbképzést biztosít pedagógusoknak, mezőgazdászoknak. legjelentősebb állandó tevékenysége a környékbeli szociálisan hátrányos helyzetű 4-10 éves gyerekek nevelése és oktatása bentlakásos rendszerben.

www.kallos.org.ro


Transylvania Trust (Építészet)

A Transylvania Trust Alapítványt tíz éve szakemberek hozták létre. Olyan szakemberek, akik kevesellték a társadalom által a múlt század utolsó évtizedére kialakított építettörökség-védelmi körülményeket, akik a történeti épületek és együttesek megtartása érdekében fenntartható keretet akartak létrehozni, illetve változtatni próbáltak az épített kultúrának – a 2o. század második felétől – bizonyosan rossz irányba tartó erdélyi megítélésén.

Azóta egyértelműem bebizonyosodott, hogy nem mindennapi, embert-próbáló elképzelés volt, hogy az anyagilag és erkölcsileg elszegényített erdélyiek fenntartható örökségkezeléséhez nem elegendő csupán a nincstelenek túlélési ösztöne. A regenerálódási folyamat lassú, lassúbb, mint az örökségérték fogyatkozása: ha nem áll be a hatvan éve remélt gyökeres fordulat, idővel teljesen odavész az örökség.

Az erdélyi – romániai – társadalom építettörökség-kezelő szándéka segítségre szorul az örökségvédelem minden területén. Párhuzamosan kell munkálkodni a hosszú távú rendszerteremtés és működtetés mellett, átmeneti részmegoldásokon is, ez utóbbiakra időt, energiát – és nem kevés pénzt – áldozva a szűkös keretekből.

A Transylvania Trust célját - az épített örökég fenntartható védelmét - hosszú távon integrált védelmi programjai révén valósítja meg, de átmenetileg igyekszik közbelépni az építettörökség-védelem minden terültén, ahol tarthatatlannak ítéli a helyzetet.

Részletek: http://www.transylvaniatrust.ro