Kisgyörgy Zoltán

Újsagíró, geológus

Kgyzolicover

1936 június 21-én születtem a Sepsiszentgyörgy melletti Árkoson, ahol őseim is éltek. Szeretem ezt a falut. Háromszékinek tartom magam s arra kissé büszke is vagyok. Apám -Kisgyörgy Béniám (1896-1971)- iparos, unitárius vallású ember volt, édesanyám Sikó Irén (1912-2011) a Sikó família sepsiszentgyörgyi református ágának a leszármazottja volt. Árkoson tanultam, a Székely Mikó Kollégiumban érettségiztem, 1957-ben a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szereztem érdemdiplomát geológia-földrajzból. Pályafutásomat tanárként kezdtem, és 1960. a Köpec-baróti, majd pedig a sepsikőröspataki szénbánya bányageológusaként dolgoztam. Időközben - mint a Kovászna megyei Turisztikai Hivatal hidrogeológus mérnöke ásványvíz-kutatással foglalkoztam. A bányaipar megszűnte után 1990-től a jelen pillanatig a Sesiszentgyörgyön megjelenő Háromszék napilap belső munkatársa, riportere, jelenleg fő munkatársa vagyok. Számos szakdolgozatom és könyvem jelent meg a vízföldtan, a geológia, az őslénytan, a bányatörténet és a turisztika témaköréből. Két lány édesapja vagyok és két unoka nagyapja.

Jelölt csodák