Egyes-kő

Megosztás Facebookon
Természet

Székelyföld leglátogatottabb természeti képződményei - a Gyilkos-tó ,a Békás-szoros és a Szent Anna-tó - mellett számos természeti ritkasággal rendelkezik, a jura időszakban képződött üledékes kőzetekből kialakult Egyes-kő is, amely a Hagymás-hegységben található. A Nagy-Hagymás, az Egyes-kő és az Öcsém a Csíki-medence fölé magasodó sziklaormai távolról csalogatják a természetkedvelő és a kikapcsolódásra vágyó turistákat.

A - gyakran Csíki Alpoknak becézett - Hagymás-hegységet a Csíki-medencéből szemlélve, balról a Nagy-Hagymás 1792 m magas enyhén csúcsos sziklatömbjét láthatjuk, amely a Hagymás-hegység legmagasabb pontja. Középen az 1608 m magas Egyes-kő négy csúcsú sziklái látszanak és tőle jobbra az Öcsém 1706 m magas, hosszan elnyúló sziklafalai néznek a Csíki-medence felé.

A Nagy-Hagymás, Egyes-kő és Öcsém-tető a Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Park része. A Békás-szoros-Nagyhagymás Nemzeti Parkot 1990-ben létesítették, a területén előforduló fokozottan védett növény- és állatfajok védelme és megőrzése érdekében. A nemzeti park sajátos élővilágát a Hagymás-hegység különleges geológiai és klimatikus adottságai tették lehetővé.

A nemzeti park összterülete 6575 hektár, amelyből 78% fokozottan védett és 22% védett terület.

A Hagymás-hegység a Keleti-Kárpátokban található, a három nagy földtani egység közül a középsőbe, a kristályos-mezozóos övezetbe tartozik, amelyet nyugaton a Gyergyói-havasok, keleten a kréta korszak flis övezete határol. Alapkőzetei több mint négy milliárd éves átalakult kőzetek.

A Nagy-Hagymás, Egyes-kő, Öcsém különböző földtörténeti időszakokban kialakult üledékes kőzetekből épül fel, amelyeken a különböző kéregmozgásoknak köszönhetően a felszín többször lesüllyedt és kiemelkedett. A kristályos palából felépülő alapkőzetek a paleozoikum végén lesüllyedtek és a kialakult teknőszerű mélyedést elöntötte a triász földtörténeti időszakban kialakult tenger. A triász időszakban felhalmozódott, többnyire dolomitos, dolomitos-meszes, üledékes kőzetek idővel kiemelkedtek a tengerből, majd az erózió hatására jelentős részük lekopott. Ez a fehéres színű, finoman erezett kőzet alkotja a Nagy-Hagymás-Öcsém sziklafalainak alsó részét.

A jura időszakban újabb rétegződések alakultak ki, végül a késő jura időszakban a felszín újra lesüllyedt és meleg, sekély tenger vette birtokába a területet, amely alkalmas volt a koralltelepek kialakulásához. Az itt felhalmozódott fehéres-szürke korallmészkő alkotja 400-500 m vastagságban a Nagy-Hagymás, Egyes-kő, Öcsém sziklatömbjeit.

Az Egyes-kő megközelítésének legegyszerűbb módja, ha Balánbánya irányából közelítjük meg. Autóval az E578-as európai úton haladva Csíkszentdomokosnál letérünk, a táblával is jelölt, 125-ös Balánbánya felé vezető megyei útra. Vonattal csak Csíkszentdomokosig tudunk eljutni, onnan busszal, stoppal vagy gyalog érhetjük el Balánbányát.

Balánbányáról két turistaút vezet az Egyes-kő irányába. A Kovács-patak völgyéből induló turistaút a katolikus templomtól indul, a város központjából. A Kovács-patak utcában parkolási lehetőség van. A Szép-patak völgyéből induló turistaút a város északi végéből indul. Az Egyes-kő, gyalogosan, a Békási-szorosból vagy Gyímesből is megközelíthető, a Hagymás-hegység gerincén végighaladó, jelzett turistaúton haladva. Ez az útvonal megerőltetőbb és több időt vesz igénybe, viszont a festői táj és az utunk során szerzett élmények kárpótolnak mindenért.

Az Egyes-kőhöz érve, a magányos szikla délnyugati oldalán találjuk az 1504 m magasan fekvő, 2010-ben újjáépített Egyes-kő menedékházat. A menedékháznál találkozik számos turistaútvonal, ezért fontos turisztikai szerepet tölt be. A menedékház két fűthető földszinti szobával és a padlástérben kialakított szállással várja az odalátogató turistákat.

A menedékház közvetlen közelében található Egyes-kő sziklafalai könnyen megközelíthetőek, a magasba törő sziklafalakat elérve felkapaszkodhatunk a kifeszített acélsodronyokon vagy használhatjuk a kiépített alpinista útvonalat, ha a célnak megfelelő felszereléssel érkeztünk. A csúcsra való felkapaszkodáshoz szükséges némi fizikai erőnlét, ezért ajánlott előre megfontolni a képességeink határát. Az 1608 m magas csúcsra felkapaszkodva csodálatos látványban részesülünk, amint elénk tárul a Csíki-medence és a környező sziklafalakkal teletűzdelt fenyvesek látványa.

Az Egyes-kőhöz látogató turista ezernyi élménnyel térhet haza, nem csak a festői szépségű táj kápráztatja el, hanem az ezernyi szebbnél szebb havasi virág, melyek közt akad csak ezen a területen előforduló endemikus faj is. A hajnalban tett túráink során a 70-es években betelepített zergékkel is találkozhatunk a havasi gyeppel benőtt sziklapárkányokon, ugyanakkor számos hegyvidékre és havasi övezetre jellemző madárfajt is megpillanthatunk. De ha csak a kikapcsolódás kedvéért kapaszkodtunk fel a az Egyes-kő lábához akkor is a friss levegő és az itt megforduló turistákkal tett beszélgetések teszik széppé a napunkat.

  • 4.5 Tisztaság

  • 3.9 Védettség

  • 4.8 Megközelíthetőség

  • 4.8 Látványosság

  • 3.4 Érintetlenség

( 20 értékelés alapján )
Jelölők

Zöld Székelyföld Egyesület

Környezetvédelmi civil szervezet